Poprawna pisownia

niezrealizowane

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie niezrealizowane jest zaprzeczonym imiesłowem przymiotnikowym, który powinien być zawsze zapisywany łącznie z partykułą nie. Jest to zgodne z ogólnymi zasadami pisowni tego typu wyrazów.
Niezrealizowane oznacza, że jakieś wymagania lub zadania nie zostały wypełnione, a plany nie zostały wypełnione.

Przykłady poprawnej pisowni

Twoje niezrealizowane marzenia nie są teraz najważniejsze, skup się na tym, co mówię.
Niezrealizowane plany wyjazdowe będą musiały poczekać na rok bez pandemii.
Wciąż niezrealizowane pozostały plany dotyczące rozbudowy gmachu szkolnego.


Niepoprawna pisownia

nie zrealizowane

Niepoprawna pisownia