Niepoprawna pisownia

stwur

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

stwór

Poprawna pisownia, znaczenie: terminem tym nazywamy istotę o dziwacznym, niekiedy odrażającym wyglądzie, inaczej: monstrum, bestię, stworę, poczwarę.
Należy zapamiętać, że powyższy wyraz zawsze zapisujemy przez ó. Znajduje to uzasadnienie w obowiązującej w języku polskim zasadzie, która mówi, że samogłoskę tę należy zapisywać wtedy, kiedy w innych formach tego samego wyrazu albo w wyrazach pokrewnych wymienia się na o, e lub a. W tym przypadku zachodzi wymiana stwórstwory.

Przykłady poprawnej pisowni

Dziwny stwór wynurzający się z morza okazał się być rzadko spotykanym gatunkiem wieloryba.
Nurek w okolicach Melbourne nagrał smoka morskiego, który transportuje swoje potomstwo – był to niesamowity stwór.
Stwór wyrzucony przez morze na brzeg do tej pory nie został jednoznacznie zidentyfikowany.


Niepoprawna pisownia

stfur

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

stfór

Niepoprawna pisownia