Niepoprawna pisownia

wyczóciem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wyczucie

Poprawna pisownia