Niepoprawna pisownia

wybuh

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wybuch

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wybóch

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wybóh

Niepoprawna pisownia