Zarówno nieprawidłowy jak i nie prawidłowy to poprawne wyrażenia, w zależności od kontekstu.

Poprawna pisownia

nie prawidłowy

Poprawna pisownia, znaczenie: zwrotu nie prawidłowy, pisanego rozłącznie, używamy, kiedy chcemy pokazać przeciwieństwo. Tylko wtedy rozłączne zapisywanie ma uzasadnienie i pozwala na podkreślenie cechy, która kontrastuje z prawidłowością.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie prawidłowy, ale wykraczający poza normę, pojedynczy wynik może być błędem, wykonajmy to jeszcze raz.
Oceniam, że to nie prawidłowy, ale nadmiernie poprawny sposób wypowiadania się, więc nie musisz go używać.
Gdybyśmy uzyskali nie prawidłowy, ale zbyt wysoki wynik, musielibyśmy potem uznać go za nową normę naszej pracy.


Poprawna pisownia

nieprawidłowy

Poprawna pisownia, znaczenie: nieprawidłowy zapisujemy łącznie, kiedy wykorzystujemy go jako przymiotnik, określający cechę danej osoby lub przedmiotu. Wyjaśnia to reguła, która mówi, że przymiotniki w stopniu równym z partykułą nie zapisujemy łącznie.
Nieprawidłowy to taki, który nie prezentuje się lub nie zachowuje tak, jak powinien. Nie jest zgodny z regułami, normami czy zasadami.

Przykłady poprawnej pisowni

Masz nieprawidłowy wynik krwi, dlatego powinnaś brać tabletki zawierające żelazo, a także spożywać warzywa i mięso bogate w ten pierwiastek.
To jest nieprawidłowy wynik, dlatego skreśl go i policz jeszcze raz, a jak czegoś nie rozumiesz, to po prostu zapytaj.
Niektórzy mają nieprawidłowy tok myślenia, ale ciężko jest go zmienić, bo nie każdy lubi słuchać racjonalnych argumentów.