Niepoprawna pisownia

bochater

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bohater

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażeniem tym określamy osobę, która wykazała się szczególnym męstwem, odwagą lub poświęceniem. Bohater to także główna postać występująca w różnego rodzaju utworach literackich, filmach czy sztukach teatralnych. Niekiedy nazywamy tak również kogoś, komu udało się zdobyć chwilowe zainteresowanie ludzi, skupiającego na sobie przez przez pewien czas uwagę otoczenia.
Sformułowanie to należy zawsze pisać przez h, pomimo faktu, iż we współczesnej polszczyźnie nie ma żadnej zasady, która mogłaby na to wskazywać. Pisownię tę należy zapamiętać, przy czym warto skojarzyć, że wyrazy pochodne (np. bohaterka, bohaterstwo, bohaterski) również zapisujemy przez h.

Przykłady poprawnej pisowni

Głównym bohaterem tej powieści jest mężczyzna, który pewnego dnia zdradził swoją żonę.
Mam problem z określeniem głównego bohatera tej noweli – czy jest to kobieta, która pomogła bezdomnej, czy ta bezdomna?
Z opowieści mojej babci wynika, że mój dziadek to bohater wojenny.