Niepoprawna pisownia

homonto

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chomąto

Poprawna pisownia, znaczenie: za pomocą terminu chomąto określamy fragment uprzęży, która została przystosowana do zakładania zwierzęciu (najczęściej był to koń) na szyję. Współcześnie określenia tego częściej używa się w przenośni, by nazwać coś, co ogranicza naszą wolność lub swobodę.
Wyraz chomąto zapisujemy zawsze przez ch i ą. Wynika to z obowiązującej w języku polskim reguły, mówiącej, iż wyrażenia o pochodzeniu rodzimym powinniśmy pisać zgodnie z tradycją historyczną – a warto wspomnieć, iż omawiany termin występował już w języku staropolskim, do którego przywędrował najprawdopodobniej z Rosji bądź Niemiec. Co więcej, zapis przez ch motywuje zasada, mówiąca, iż wyrazy rodzime najczęściej piszemy właśnie za pomocą tego dwuznaku (a nie przez h).

Przykłady poprawnej pisowni

Rolnik założył zwierzęciu chomąto i wspólnie rozpoczęli pracę, która potrwa prawdopodobnie aż do wieczora.
Trzymałabym się od niego z daleka. Wygląda na człowieka, który najchętniej założyłby Ci chomąto na szyję i zamknął w kuchni.
Zrzuciła wreszcie chomąto codziennych obowiązków, by wyrwać się z domu i podróżować.


Niepoprawna pisownia

chomonto

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

homąto

Niepoprawna pisownia