Niepoprawna pisownia

powrut

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

powrót

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo powrót należy zapisywać zawsze przez ó. Wynika to z reguły języka polskiego, która mówi, iż ó należy wykorzystać w wyrazach, które mają określenia pokrewne, zawierające o, a lub e. Jeśli wychodzi wymiana samogłosek, zawsze zapisujemy o z kreską. W przypadku rzeczownika powrót warto zauważyć możliwość wymiany ó na o w liczbie mnogiej, która brzmi powroty.
Powrót to ponowne przybycie do miejsca, z którego się wyruszyło. Może oznaczać także osiągniecie poprzedniego stanu lub przywrócenie czegoś do pierwotnej wersji. Czasem odnosi się do ponownego wykonania danej czynności po przerwie.

Przykłady poprawnej pisowni

Powrót na studia na pewno nie był dla niej łatwy, skoro spędziła ostatni rok na urlopie dziekańskim.
Powrót młodego bohatera do jego rodzinnej wioski został okrzyknięty prawdziwym cudem.
Mój powrót do domu będzie trwał około trzech godzin, więc muszę wyruszyć od was dość wcześnie.


Niepoprawna pisownia

po wrót

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po wrut

Niepoprawna pisownia