Niepoprawna pisownia

wy razi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wyrazi

Poprawna pisownia