Poprawna pisownia

pohybel

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pochybel

Niepoprawna pisownia