Poprawna pisownia

pohybel

Poprawna pisownia, znaczenie: pohybel to określenie konstrukcji, na której dawniej wieszało się skazańców, inaczej: szubienica, a ściślej: pozioma jej część, do której przywiązywano sznur. Obecnie wyrazu tego używa się wyłącznie w przestarzałej już konstrukcji na pohybel, oznaczającej: na zgubę, na nieszczęście, na zatracenie.
Wyraz ten należy zawsze zapisywać przez h, co motywuje jego etymologia. Wywodzi się on bowiem z języka ukraińskiego, w którym występuje termin погибелъ. Po dokonaniu jego transkrypcji wyraźnie widać, że litera г odpowiada polskiemu h.

Przykłady poprawnej pisowni

Widziałeś wczorajsze zamieszki? Na pohybel tak nietolerancyjnym ludziom!
Moja babcia, wspominając wojnę, zawsze mówiła: na pohybel wszystkim, którzy tak traktowali dzieci.
Ten mężczyzna ewidentnie promuje mowę nienawiści, krzycząc: na pohybel tym ludziom!


Niepoprawna pisownia

pochybel

Niepoprawna pisownia