Poprawna pisownia

hipoteka

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczownik hipoteka zawsze zapisuje się przez h. Wynika to z faktu, że posiada on przedrostek hipo-, który został zapożyczony od greckiego słowa, oznaczającego pod. Ze względu na zapożyczenie, zawsze należy zapisywać ten przedrostek (a zatem i wyrazy go posiadające) przez h.
Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe, które służy zabezpieczeniu wierzytelności. Powstaje wówczas, gdy dana nieruchomość jest nabyta za sprawą zaciągniętego kredytu. W razie braku spłaty rat kredytu bank może ściągnąć swoją należność z nieruchomości.

Przykłady poprawnej pisowni

Aby hipoteka zaistniała, musi być wpisana do właściwej księgi wieczystej danej nieruchomości.
Hipoteka jest w dzisiejszych czasach zupełnie normalną rzeczą, pozwalającą na zakup nieruchomości.
Najczęściej hipoteka jest zabezpieczeniem dla banku, aby mógł odzyskać fundusze z niespłaconego kredytu.


Niepoprawna pisownia

chipoteka

Niepoprawna pisownia