Niepoprawna pisownia

wy liczeń

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wyliczeń

Poprawna pisownia