Niepoprawna pisownia

nie którzy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niektórzy

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz niektórzy używany jest w kontekście mniejszej grupy ludzi, wydzielonej z większej. Używa się go do podkreślenia odmienności tej grupy, jej innych zachowań i poglądów, odbiegających od większości społeczeństwa.
Wyrażenie niektórzy musi być zapisywane łącznie. Jego pisownia została uwarunkowana rozwojem polszczyzny, gdyż jest to zrost zaprzeczenia nie oraz następującego po nim zaimka którzy. Jednocześnie, stanowi wyjątek od reguły, która mówi, że nie poprzedzające zaimek powinno być napisane oddzielnie. Dlatego pisownię słowa niektórzy należy zapamiętać.

Przykłady poprawnej pisowni

Gdyby niektórzy z nas nie zaprotestowali, już dawno jechalibyśmy do Zakopanego na wycieczkę.
Chciałbym, aby niektórzy ludzie wykazali się większą odpowiedzialnością za swoje czyny.
Niektórzy głowili się nad zadaniami z matematyki przez dwie godziny, ale ja napisałem test w godzinę.


Niepoprawna pisownia

niekturzy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niektóży

Niepoprawna pisownia