Poprawna pisownia

wtopa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

w topa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ftopa

Niepoprawna pisownia