Poprawna pisownia

współczuję

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

w spółczóję

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wspułczuję

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wzpółczuję

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

współczóję

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

współ czuję

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

spułczuję

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

spółczuję

Niepoprawna pisownia