Zarówno wyraz gól jak i gul funkcjonują na co dzień w języku polskim, należy jednak pamiętać, by nie stosować ich wymiennie. Pomimo identycznego brzmienia, ich znaczenia są zupełnie różne. Poznaj każde z nich przez lekturę definicji i przykładów użycia każdego z tych słów w różnych kontekstach, a w razie wątpliwości zadaj swoje pytanie do naszej redakcji w komentarzu pod tekstem.

Poprawna pisownia

gól

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie gól to czasownik przechodni niedokonany golić, odmieniony w drugiej osobie liczby pojedynczej, w trybie rozkazującym. Golić to inaczej: usuwać zarost lub owłosienie, tnąc je tuż przy skórze. W połączeniu z zaimkiem się powstaje czasownik zwrotny niedokonany golić się, oznaczający: usuwać zarost samemu sobie. Warto zwrócić uwagę na zapis formy gól – motywuje go obowiązująca w języku polskim zasada, mówiąca, iż samogłoskę ó zapisujemy wówczas, gdy w innej formie tego samego wyrazu lub w wyrazie pokrewnym wymienia się na o, e bądź a. W tym przypadku zachodzi oboczność ó:o (piszemy gól, bo golić).

Przykłady poprawnej pisowni

Pora już wychodzić! Gól się szybko, myj zęby i idziemy.
Nie gól się tak tępą maszynką, bo na pewno się zatniesz.
Ile razy Cię prosiłem żebyś nie używała mojej maszynki? Gól albo depiluj nogi czymś własnym.


Poprawna pisownia

gul

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo gul może pełnić w zdaniach funkcję wykrzyknika oraz rzeczownika. W pierwszym przypadku używamy go, by naśladować dźwięki głośnego picia, przelewania wody, a także dźwięki wydawane przez indora i w celu przywołania tych zwierząt. Gul to także rzeczownik gula odmieniony w dopełniaczu liczby mnogiej. Nazywamy tak kuliste zgrubienie czy też narośl.

Przykłady poprawnej pisowni

Coraz głośniejsze odgłosy: gul, gul, zwiastowały nadejście indyka.
Chcąc przywołać dużego indora, krzyknęła głośno: gul, gul, gul!
Takich podskórnych gul nie wolno lekceważyć – mogą to być niegroźne włókniaki, ale także coś dużo poważniejszego.
Jedną z gul na łapie mojego psa już usunięto, termin kolejnego zabiegu musimy dopiero ustalić.