Poprawna pisownia

wróżka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wrużka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wrórzka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wrószka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wrurzka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wruszka

Niepoprawna pisownia