Niepoprawna pisownia

do czekają

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

doczekają

Poprawna pisownia