Niepoprawna pisownia

ułuż

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ułóż

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz ułóż zawsze piszemy przez ó. Jest to forma rozkazująca, w drugiej osobie liczby pojedynczej, która pochodzi od czasownika ułożyć, Słowo ułóż odmienia się na ułożyć co wyjaśnia jego pisownię, ó zamienia się bowiem na o.

Ułóż to nakaz:
1. uporządkowania czegoś, na przykład przedmiotów bądź spraw
2. pozostawienia czegoś w określonym, usystematyzowanym porządku
3. ułożenia osoby lub zwierzęcia w pozycji leżącej
4. skomponowania utworu muzycznego albo literackiego
5. zaplanowania bądź ustalenia czegoś
6. wyrobienia nawyków i umiejętności, nauczenia drugiej osoby lub zwierzęcia odpowiednich zachowań
7. nadania czemuś konkretnego kształtu

Przykłady poprawnej pisowni

Osobę nieprzytomną należy ułożyć w pozycji bocznej ustalonej.
Ułóż łamigłówkę dla dzieci, tylko pamiętaj, aby nie była przesadnie trudna.
Ułożył się wygodnie w fotelu i zaczął oglądać film.


Niepoprawna pisownia

ułurz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ułusz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ułórz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ułósz

Niepoprawna pisownia