Poprawna pisownia

niuanse

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to odmieniony w liczbie mnogiej rzeczownik niuans. Oznacza on drobną, subtelną różnicę, trudną do zauważenia, ledwo dostrzegalną zmianę, odcień.
Wyraz ten zawsze zapisujemy przez s. Wskazuje na to po pierwsze jego etymologia. Został on zapożyczony z języka francuskiego, w którym występuje termin nuance, oznaczający bardzo niewielką różnicę, drobną zmianę. Polacy przejęli jego znaczenie i nieco uprościli pisownię. Co więcej, we współczesnej polszczyźnie obowiązuje zasada, która mówi, że wyrażenia kończące się na -ans (-anse, -ansy) należy pisać przez s, a nie przez z.

Przykłady poprawnej pisowni

Kłótnie o niuanse potrafiły rwać całymi godzinami.
Obie drużyny są obecnie na podobnym poziomie, dlatego możemy być pewni, że o zdobyciu tytułu mistrza zadecydują niuanse.
Dzięki cotygodniowym prywatnym spotkaniom z reżyserem, miałam okazję przedyskutować z nim wszystkie wątpliwości i niuanse dotyczące mojej roli.


Niepoprawna pisownia

niuanze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niuansy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niułanse

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niłanse

Niepoprawna pisownia