Niepoprawna pisownia

szfędanie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

szwendanie

Poprawna pisownia, znaczenie: wałęsanie, włóczenie, chodzenie bez celu.


Niepoprawna pisownia

szwędanie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

szfendanie

Niepoprawna pisownia