Niepoprawna pisownia

wózeg

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wózek

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wuzek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wósek

Niepoprawna pisownia