Poprawna pisownia

książę

Poprawna pisownia, znaczenie: książę jest niekoronowanym władcą danego kraju albo ziemi. Może on również być członkiem rodziny panującej, albo kimś, kto z nadania posiada taki tytuł i należy do rodziny arystokratów.
Określenie to może również dotyczyć osoby, która wyróżnia się w danej dziedzinie.
Słowo książę należy zapisywać przez literę na końcu. Pomimo tego, iż wyraz książę jest rzeczownikiem rodzaju męskiego, należy zapisywać go przez samogłoskę , tak jak rzeczowniki rodzaju nijakiego, występujące w mianowniku liczby pojedynczej. Można to wyjaśnić dzięki temu, że w mianowniku liczby mnogiej wyraz ten funkcjonuje jako książęta.

Przykłady poprawnej pisowni

Mały Książę to ulubiona książka z dzieciństwa wielu osób, choć bywają i takie, które nie przepadają za tą lekturą.
Ulubionymi postaciami małej Kasi ze ShrekaKsiążę z Bajki, Fiona, Shrek i Osioł.
Wszyscy goście przyjechali na przyjęcie, które książę zorganizował w swoim ogromnym pałacu.


Niepoprawna pisownia

książe

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ksiąrzę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ksionże

Niepoprawna pisownia