Niepoprawna pisownia

wójkiem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wujkiem

Poprawna pisownia