Poprawna pisownia

zacząć

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz zacząć to bezokolicznik, oznaczający przystąpienie do wykonywania jakiejś czynności. Może także oznaczać, że ktoś wykonał coś najpierw, albo wszedł w początkowy okres jakiejś czynności. Słowa tego można również użyć wówczas, do podkreślenia, że ktoś zachował się agresywnie albo prowokująco, co pociągnęło za sobą szereg jakichś następstw.
Słowo zacząć należy zapisywać przez literę ą. Zgodnie z zasadami języka polskiego, w formach męskoosobowych liczby pojedynczej czasu przeszłego, samogłoskę “ą” należy zapisywać przed spółgłoską “ł”. Taki zapis jest efektem rozwoju języka polskiego i jest uwarunkowany historycznymi zasadami ortograficznymi i fonetycznymi.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy tylko dotarł do pracy, zaczął ziewać, jakby przebalował całą noc, choć w rzeczywistości był tylko znudzony.
Tomasz zaczął chodzić na Muai Thay, kiedy dowiedział się, że jest to jedna z najskuteczniejszych form samoobrony.
Odkąd zaczął czytać mangi, pochłonęła go bez reszty kultura japońska, zapisał się nawet na kurs tego języka.


Niepoprawna pisownia

zaczonć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za czonć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za cząć

Niepoprawna pisownia