Poprawna pisownia

podjął

Poprawna pisownia, znaczenie: podjął jest formą męskoosobowego czasownika podjąć. Tak prezentuje się postać trzeciej osoby liczby pojedynczej czasu przeszłego. Czasownik podjąć posiada wiele znaczeń. Zgodnie z definicją Słownika Języka Polskiego, PWN okręca takie czynności, jak: unieść, przedsięwziąć jakieś działanie, rozpocząć coś, zwykle ponownie, zareagować na coś, przyłączyć się do rozmowy itp., przyjąć kogoś jako gościa.
Reguła gramatyczna mówi, że w czasownikach rodzaju męskiego, w jego formach przeszłych liczby pojedynczej, w wyrazach, które kończą się na –ąć, przed spółgłoską ł zawsze pisze się samogłoskę ą np. zaczął, mrugnął, zapiął.
Natomiast forma podjoł z końcówką –oł jest fonetyczną postacią czasownika podjąć, którą używa się w jego wymowie.

Przykłady poprawnej pisowni

Mariusz nie podjął żadnych pieniędzy z waszego konta. On nie jest złodziejem.
Marek podjął się negocjacji między swoją ukochaną żoną, a matką, na której zdaniu mu zależy.
Szef podjął się wykonania tego zadania, a realizacja jak zawsze spadnie na cały zespół.


Niepoprawna pisownia

podjoł

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

podją

Niepoprawna pisownia