Niepoprawna pisownia

hłopi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chłopi

Poprawna pisownia