Niepoprawna pisownia

nie prawdomówny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieprawdomówny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie prawdo mówny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieprawdo mówny

Niepoprawna pisownia