Poprawna pisownia

nie prawdomówny

Poprawna pisownia, znaczenie: w sytuacji, gdy w zdaniu chcemy podkreślić przeciwieństwo, pisownia wyrażenia będzie rozdzielna. Forma pisana zależy więc od kontekstu.

Przykłady poprawnej pisowni

Ty jesteś nie prawdomówny, ale jesteś zwyczajnym, notorycznym oszustem.
Mój mąż okazał się nie prawdomówny, ale pospolitym krętaczem i zdrajcą.
Ten świadek jest nie prawdomówny, ale kłamie sądowi w żywe oczy.


Poprawna pisownia

nieprawdomówny

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz prawdomówny w języku polskim określa osobę, która mówi prawdę. Gramatycznie jest to przymiotnik w stopniu równym. Obowiązująca reguła ortograficzna mówi wyraźnie, że partykułę nie z przymiotnikami w stopniu równym pisze się łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Marian jest nieprawdomówny, wczoraj okłamał mnie twierdząc, że idzie kupić lody, a kupił piwo.
Ten mężczyzna jest nieprawdomówny, nie wierzę, by sąd przystał na jego zeznania.
Nieprawdomówny Krzysztof twierdził uparcie, że spotkał się z Karolem, choć widziałam go z Kaśką.


Niepoprawna pisownia

nie prawdo mówny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieprawdo mówny

Niepoprawna pisownia