Poprawna pisownia

wnętrza

Poprawna pisownia, znaczenie: miejsca znajdujące się wewnątrz czegoś, pomieszczenia znajdującego się wewnątrz budowli rozumianego jako spójna całość artystyczna.


Niepoprawna pisownia

wnentrza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w nętrza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wnętża

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wnętsza

Niepoprawna pisownia