Poprawna jest tylko i wyłącznie oddzielna pisownia nie wiem, pisownia razem stanowi błąd.

Poprawna pisownia

nie wiem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niewiem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie wjem

Niepoprawna pisownia