Poprawna jest tylko i wyłącznie oddzielna pisownia nie wiem, pisownia razem stanowi błąd.

Poprawna pisownia

nie wiem

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo nie wiem należy zapisywać rozłącznie. Jest to określenie, które zawiera w sobie czasownik wiem oraz zaprzeczenie nie, a ogólne zasady pisowni czasowników w języku polskim mówią, że zawsze należy je pisać rozłącznie od partykuły przeczącej.
Określenie nie wiem oznacza, że dana osoba nie ma odpowiedniej wiedzy na dany temat, nie poznała jakiegoś zagadnienia albo osoby.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie wiem niczego na temat samochodów, dlatego tą kwestią zawsze zajmuje się mój mąż.
Jestem świadoma, że nie wiem zbyt wiele w niektórych tematach, więc się o nich nie wypowiadam.
Jeszcze tego nie wiem, ale na pewno niedługo się dowiem, bo lubię zdobywać nową wiedzę.


Niepoprawna pisownia

niewiem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie wjem

Niepoprawna pisownia

Hasła i zapytania powiązane z tą pisownią

Wiele haseł i wyszukań prowadzi do tej strony. W tej sekcji wyjaśniamy część z nich pod kątem poprawności ortograficznej, fazy to między innymi: nie wiem pisownia, nie wiem film oraz nie ma. Tyczą się one także języków obcych: nie wiem po angielsku, nie wiem po niemiecku, jak również konkretnych stwierdzeń używanych na co dzień: nie nie wiem, nie mam i nie wiem jak to będzie ziom. Wszystkie zaprezentowane tu wyszukania są poprawne i nie zawierają błędów ortograficznych.