Poprawna pisownia

wmówiło

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wmuwiło

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w mówiło

Niepoprawna pisownia