Poprawna pisownia

byłaby

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to odmieniona w trzeciej osobie liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego, w trybie przypuszczającym, forma czasownika być. Oznacza on: istnieć, trwać, znajdować się w jakimś miejscu, charakteryzować się jakąś cechą, pracować jako ktoś, uczestniczyć w czymś, zajmować się czymś ze względu na czyjeś zainteresowania.
W języku polskim obowiązuje zasada, nakazująca łączny zapis osobowych form czasownika w połączeniu z cząstkami bym, byś, by, byśmy, byście. W związku z tym określenie byłaby należy każdorazowo zapisywać łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Gdyby nie jej lenistwo, na pewno byłaby teraz prawnikiem.
Gdyby udało jej się zdążyć na wcześniejszy pociąg, na pewno już byłaby na miejscu.
Jeśli zostałaby u mnie na noc, to na pewno jutro byłaby spóźniona do pracy.


Niepoprawna pisownia

była by

Niepoprawna pisownia