Poprawna pisownia

niewrażliwe

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie wrażliwe

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.

Niepoprawna pisownia

niewrarzliwe

Niepoprawna pisownia