Poprawna pisownia

niestety

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to partykuła, przeznaczona do wyrażania żalu, że dana sytuacja się zdarzyła. Jest to wyraz o nacechowaniu ekspresywnym, którego zadaniem jest podkreślenie, że zdarzenie, o którym mówimy jest nie po naszej myśli. Poprawnym zapis jest wyłącznie jako jedno słowo i najprawdopodobniej został uwarunkowany historycznie – wywodząc się jeszcze z języka staropolskiego, w którym istniał już zwrot niestoty mnie oznaczający w wolnym tłumaczeniu biada mi, mój pech. Popełniany często błąd pisowni rozłącznej może wynikać z istnienia zwrotu stety (inaczej na szczęście), które nie posiada partykuły nie i stanowi jednocześnie antonim dla słowa niestety. Synonim słowa to pechowo, zaś inne jego antonimy to szczęśliwie i na szczęście. Poniżej przygotowaliśmy praktyczne przykłady użycia niestety niestety w zdaniu, które powinny pomóc utrwalić jego prawidłową pisownię. Przypominamy również, że w sekcji komentarzy nasza redakcja udziela odpowiedzi na pytania użytkowników.

Przykłady poprawnej pisowni

Niestety nie udało nam się uratować Pani córki, w trakcie zabiegu wystąpiło rozległe krwawienie.
Nie był to niestety jego najlepszy występ, dlatego musiał zadowolić się miejscem w drugiej części stawki.
Niestety naszemu klubowi nie uda się w tym roku utrzymać w pierwszej lidze.
Jeśli nasza relacja nie ulegnie poprawie to niestety będziemy musieli się rozstać.


Niepoprawna pisownia

nie stety

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieztety

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie ztety

Niepoprawna pisownia