Poprawna pisownia

włożyć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

włożydź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

włorzyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w łożyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

włoszyć

Niepoprawna pisownia