Poprawna pisownia

włóczyć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

włuczyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

włóczydź

Niepoprawna pisownia