Poprawna pisownia

siedemnasty sierpnia

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o siedemnastym dniu sierpnia, nie zaś o siedemnastym sierpniu.


Niepoprawna pisownia

siedemnasty sierpień

Niepoprawna pisownia