Niepoprawna pisownia

nie daleka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedaleka

Poprawna pisownia