Niepoprawna pisownia

wlary

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

flary

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

frafy

Niepoprawna pisownia