Poprawna pisownia

ponieważ

Poprawna pisownia, znaczenie: nieodmienny spójnik wyrażający przyczynę czegoś z takiego powodu, że… Jego funkcją jest przyłączanie zdania podrzędnego, wyrażającego na ogół wyjaśnienie, uzasadnienie, rację lub przyczynę do zdania nadrzędnego. Jedyna poprawna pisownia to ta przez „ż” na końcu, co wynika z zasady ortograficznej mówiącej, iż spójniki kończące się na „-aż” (oprócz wspomnianego ponieważ są to np.: chociaż i aż) zawsze zapisujemy z użyciem „ż” z kropką. Do synonimów tego słowa zaliczamy: bowiem, dlatego, że…, przeto, gdyż i bo. Co istotne ponieważ zawsze zaczyna zdanie podrzędne, a także spójnika tego powinniśmy unikać w języku mówionym i jego użycie ograniczyć do języka pisanego.

Przykłady poprawnej pisowni

Listonosz zostawia nam już tylko tylko awiza w skrzynce, boi się wejść na nasz teren ponieważ nasz pies już raz go pogryzł.
Czytam właśnie książkę z poradami jak dobrze spać, ponieważ mam z tym ogromny problem i ciągle chodzę niewyspany.
Ponieważ nie zrobiłeś tego, o co cię prosiłam dziś obiad ugotujesz sobie sam!


Niepoprawna pisownia

poniewarz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

poniewasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po nieważ

Niepoprawna pisownia