Poprawna pisownia

ponieważ

Poprawna pisownia, znaczenie: nieodmienny spójnik wyrażający przyczynę czegoś z takiego powodu, że… Jego funkcją jest przyłączanie zdania podrzędnego, wyrażającego na ogół wyjaśnienie, uzasadnienie, rację lub przyczynę do zdania nadrzędnego. Jedyna poprawna pisownia to ta przez ż na końcu, co wynika z zasady ortograficznej mówiącej, iż spójniki kończące się na -aż (oprócz wspomnianego ponieważ są to np.: chociaż i aż) zawsze zapisujemy z użyciem ż z kropką. Do synonimów tego słowa zaliczamy: bowiem, dlatego, że…, przeto, gdyż i bo. Co istotne ponieważ zawsze zaczyna zdanie podrzędne, a także spójnika tego powinniśmy unikać w języku mówionym i jego użycie ograniczyć do języka pisanego.

Przykłady poprawnej pisowni

Listonosz zostawia nam już tylko tylko awiza w skrzynce, boi się wejść na nasz teren ponieważ nasz pies już raz go pogryzł.
Czytam właśnie książkę z poradami jak dobrze spać, ponieważ mam z tym ogromny problem i ciągle chodzę niewyspany.
Ponieważ nie zrobiłeś tego, o co cię prosiłam dziś obiad ugotujesz sobie sam!


Niepoprawna pisownia

poniewarz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

poniewasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po nieważ

Niepoprawna pisownia