Poprawna pisownia

pożyczyło

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

porzyczyło

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po życzyło

Niepoprawna pisownia