Poprawna pisownia

nie chciałeś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niechciałeś

Niepoprawna pisownia