Niepoprawna pisownia

zmrórz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zmruż

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zmrósz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zmrusz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zmróż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zmrurz

Niepoprawna pisownia