Poprawna pisownia

włączyłaś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

włanczyłaś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

włonczyłaś

Niepoprawna pisownia