W mowie potocznej obie formy są dopuszczalne, zalecamy używanie wersji „macho”.

Poprawna pisownia

macho

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

maczo

Niepoprawna pisownia, forma dopuszczalna jedynie w mowie potocznej.