Poprawna pisownia

łapię

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

łapę

Niepoprawna pisownia, wyjątek: odmiana słowa łapa (znaczenie: 1. potocznie o ręce; 2. kończyna zwierzęcia; 3. część maszyny przytwierdzana do czegoś w celu jej umocowania)