Poprawna pisownia

wkrótce

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie wkrótce należy zawsze zapisywać łącznie – współcześnie jest to pojedyncze słowo, będące przysłówkiem. Wkrótce to także zrost, czyli dawne połączenie przyimkowe. W języku staropolskim na to wyrażenie składały się dwa osobne wyrazy, jednak w miarę ewolucji języka uległy one połączeniu.
Wkrótce oznacza: w niedługim czasie, w najbliższym czasie, niebawem, niezwłocznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Wkrótce odbędzie się otwarcie pierwszej galerii handlowej w naszym mieście.
Wychodzę właśnie z pracy, co znaczy, że wkrótce będę w domu.
Wkrótce będziemy podchodzić do lądowania, dlatego proszę wszystkich o zapięcie pasów.


Niepoprawna pisownia

w krótce

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w krutce

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wkrutce

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wkrudce

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wkródce

Niepoprawna pisownia