Poprawna pisownia

częstokrotne

Poprawna pisownia, znaczenie przestarzałe: częste, powtarzające się często.


Niepoprawna pisownia

często krotne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

czenstokrotne

Niepoprawna pisownia