Niepoprawna pisownia

wienź

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

więź

Poprawna pisownia