Niepoprawna pisownia

meila

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

maila

Poprawna pisownia, znaczenie: jedyną dopuszczoną do użytku wersją powyższego wyrazu jest maila. Zapis ten wynika z odpowiedniej odmiany formy podstawowej, jaką jest mail. Pisownia meila jest skutkiem niepotrzebnego sugerowania się wymową omawianego wyrazu i oczywiście jest błędna.
Termin maila to odmieniony w dopełniaczu oraz bierniku liczby pojedynczej rzeczownik mail. Używamy go do określenia poczty elektronicznej, adresu internetowego użytkownika tej poczty, a także – wiadomości wysłanej za jej pośrednictwem.

Przykłady poprawnej pisowni

Wysłałam Ci wczoraj maila z naszymi zdjęciami, czy dostałaś go?
Wszyscy członkowie naszego zespołu dostali wczoraj maila z zaproszeniem na zabawę sylwestrową.
Magda obiecała, że wyśle mi maila z zagadnieniami na najbliższe kolokwium.